top of page

ELŐÍRÁSOK

A szabályzatot minden vásárlónak és résztvevőnek el kell olvasnia és meg kell értenie!

 

 • Mindig megszólítjuk azokat az embereket, akiknek testi-lelki képességei lehetővé teszik, hogy a tevékenységet a biztonsági szabályoknak megfelelően végezzék.

 • Tartson legalább 1,5 m távolságot más emberektől.

 • Viseljen maszkot az üdülőhely minden részén!

 • Az előfizetések a kiállítás napján érvényesek, és nem ruházhatók át egyik személyről a másikra.

 • A december (jelenlegi év 2020)-április (jövőre 2021) síszezon pontjai a síszezon egész ideje alatt érvényesek, azzal a megjegyzéssel: a hétvégi (s, d) csak hétvégén (s, d) és a től.

 • extra hétvégék (H, H, H, J, F) csak extra hétvégék (H, H, H, J, F).

 • Ebben az üdülőhelyen a tevékenységeket saját felelősségére végezheti.

 • A kiskorúakat kísérő szülők, gyámok vagy felnőttek felelősek a biztonsági szabályok betartásáért.

 • Fenntartjuk a jogot, hogy visszatérítés nélkül kizárjuk az üdülőhelyről minden olyan személyt, aki nem tartja be a szabályokat, és aki ittas állapotban van. Rossz idő (szél, vihar, eső stb.), áramszünet vagy egyéb körülmény esetén a pénzt nem térítik vissza.

 • cégünktől független, vagy amely az üdülőhely ügyfeleit és személyzetét veszélyeztetné.

 • A berendezést tilos ittas állapotban lévő, hallucinogén vagy kábítószer hatása alatt álló személyeknek használni.

 • Azok a személyek, akik a használati utasítás figyelmen kívül hagyásával megsemmisítik a rendelkezésre bocsátott berendezést, az okozott kárért díjat számítanak fel.

 • Kártya/jegy megvásárlásával vagy az Üdülőhely területére való belépéssel Ön elfogadja és elolvasta a jelen szabályzatot. Kijelenti, hogy kifejezett és előzetes hozzájárulást ad ahhoz, hogy a kép, adott esetben a név a médiakommunikációs eszközökön keresztül, kapcsolódó fizetés nélkül nyilvánosságra kerüljön.

 • Az üdülőhely területén kívülről származó italok és ételek fogyasztása tilos.

 • Ön felelős a saját biztonságáért.

 • A "FIS 10" (FIS = Nemzetközi Síszövetség) az a fórum, amely a síelést teljesítmény- és szabadidős sportként szabályozza. A többi sportnál nagyobb balesetveszélyes sportról lévén szó, a lejtőkön való gyakorlását magatartási kódex szabályozta. Ennek a kódexnek a betartása mindenekelőtt saját biztonságának mércéje a sípályákon, és nem utolsósorban a mások iránti tisztelet jele. Síbérletek vásárlásakor kötelességünk és érdekünk ismerni és betartani ezeket a törvényeket. Mint tudjuk, a törvények ismerete nem mentesít bennünket a felelősség alól.

1. Vegye figyelembe a többi síelőt! A síelőknek úgy kell oldalt elhelyezkedniük, hogy ne veszélyeztessék vagy sértsenek meg másokat. Ez vonatkozik a megfelelő felszerelésre is.

2. Síeljünk optimális, szabályozott sebességgel! Mindig az edzettségi szintnek, a terepviszonyoknak (láthatóságnak!) megfelelően síeljünk, és vegyük figyelembe a pályák zsúfoltságának mértékét.

3. Az ereszkedési vonal (útvonal) kiválasztása! A lesiklónak úgy kell megválasztania az ereszkedési vonalat, hogy az ne veszélyeztesse (lehetőleg ne ijeszthesse meg) az előtte csúszót.

4. Előzés és kitérés! Bármilyen balról, jobbról, felfelé vagy lefelé történő előzés megengedett, egyetlen feltétellel: mindig legyen elegendő hely a megkerült síelő manővereihez (még váratlan is).

5. Kötelezettségek az indulással és a lejtőre való behajtással kapcsolatban! A síelőnek, ha ilyen manővert hajt végre, meg kell győződnie arról, hogy a manőver mögött másokat nem veszélyeztet.

6. Állj! A megállás tilos szűk szakaszokon vagy a lejtő korlátozott látótávolságán. Esés esetén kötelesek vagyunk mihamarabb elhagyni a területet.

7. Fel-alá járkálás! Gyalogos fel- és leszálláshoz (síléc nélkül) mindig a lejtő szélét kell használnunk.

8. Figyeljünk a jelzésekre, jelzésekre! Minden síelő köteles betartani a pályákon lévő táblákat és jelzéseket, beleértve a karbantartó személyzet jelzéseit is.

9. Segítségnyújtás! Baleset esetén a segítségnyújtás kötelező. Ennek a szempontnak a figyelmen kívül hagyása a törvény által büntetendő.

10. Az önazonosság kötelezettsége! Függetlenül attól, hogy balesetet okoztunk vagy szemtanúi voltunk, kötelesek vagyunk azonosítani magunkat az illetékes hatóságok előtt.

bottom of page